Jaarlijks houdt de watersportvereniging een algemene ledenvergadering (ALV), waarin de leden en het bestuur de activiteiten voor het komende jaar bespreken, en het voorgaande jaar evalueren.

De komende ALV staat gepland op 29 mei om 12:00 uur op het strand (en bij slecht weer in de Zeemeeuw).

Notulen ALV 2015
Notulen ALV 2013
Notulen ALV 2012
Notulen ALV 2010
Notulen ALV 2009

Share Button