Automatische Incasso lesgelden 2018

Automatische Incasso lesgelden 2018

Beste Leden,

Middels deze vooraankondiging willen wij alle deelnemers aan de zeillessen die hun lesgelden en lidmaatschapsgeld betalen via automatische incasso ervan op de hoogte stellen dat de incasso van de lesgelden en de contributie (indien nog niet betaald) voor het watersportseizoen 2018 komende week zal plaats vinden.
Wij verzoeken iedereen ervoor zorg te dragen dat deze incasso op de betreffende rekening kan plaats vinden. Indien de contributie niet bij jou, maar bij je ouders/verzorgers wordt geïncasseerd, vriendelijk verzoek dit bericht door te geven.

Met vriendelijke groet,

Michiel Vetter
(Penningmeester WSVM)