Mededeling Automatische incasso Lidmaatschapsgeld 2015

Beste Leden,

Middels dit bericht willen wij alle leden die hun lidmaatschapsgeld betalen via automatische incasso ervan op de hoogte stellen dat de incasso van de contributie voor het watersportseizoen 2015 volgende week (week 19) zal plaatsvinden.

Wij verzoeken iedereen ervoor zorg te dragen, dat deze incasso op de betreffende rekening kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Michiel Vetter
(Penningmeester WSVM)