Vooraankondiging automatische incasso Watersportseizoen 2018

Vooraankondiging automatische incasso Watersportseizoen 2018
Beste Leden,

Middels deze vooraankondiging willen wij alle leden die hun lidmaatschapsgeld betalen
via automatische incasso ervan op de hoogte stellen dat de incasso van de contributie voor
het watersportseizoen 2018 over twee weken (week 17-18) zal plaats vinden.
Wij verzoeken iedereen ervoor zorg te dragen dat deze incasso op de betreffende rekening
kan plaats vinden. Indien de contributie niet bij jou, maar bij je ouders/verzorgers wordt
geïncasseerd, vriendelijk verzoek dit bericht door te geven.
Met vriendelijke groet,
Michiel Vetter
(Penningmeester WSVM)