Zondag 7 Mei Algemene Ledenvergadering

Zondag 7 Mei Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor onze jaarlijkse ALV.
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden om 16.00 op het strand, bij slecht weer in de zeemeeuw.

Agenda ALV

1. Opening ALV
2. Terugblik 2016
3. Jaarrekening 2016
4. Programma 2017
6. Inbreng leden
7. Rondvraag en sluiting

Wij ontmoeten jullie graag a.s. zondag op het strand

Met vriendelijke groet,
Bestuur WSV Muiderberg