Algemene Ledenvergadering 25 mei 2019

Zoals al eerder aangekondigd willen wij alle leden uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 mei 2019.

Let op: We hebben het aanvangstijdstip van de ALV moeten vervroegen!

Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Het Rechthuis, Googweg 1, 1399 EP Muiderberg.


Agenda

  1. Opening
  2. Terugblik 2018
  3. Jaarrekening 2018
  4. Wisseling bestuur
  5. Programma 2019
  6. Commissies en vrijwilligers
  7. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er ruimte om onder het genot van een drankje ideeën met elkaar uit te wisselen en plannen te maken voor een prachtige zomer op het water.