Eindejaarsbericht en plannen voor 2022

Zo tegen het eind van dit roerige jaar, met de winter en de Kerstdagen in aantocht, nog even een bericht van de Muiderbergse watersportvereniging.

Alle boten liggen inmiddels al enige maanden keurig in de winterstalling. We hebben ondanks corona een goed watersportseizoen gehad, met heerlijke zeillessen voor kinderen en volwassenen en natuurlijk een zeer geslaagd zeilkamp. Tijdens de algemene ledenvergadering in juli hebben wij Sarah Smit en Irma van der Veen bedankt voor hun onmisbare inzet in de afgelopen jaren. En we hebben onze materiaalcommissaris Marijn van Dijk officieel geïnstalleerd als bestuurslid.

Inmiddels hebben we ook twee nieuwe kandidaat-bestuursleden gevonden die volgend jaar gaan helpen bij het reilen en zeilen van de vereniging. Graag dragen wij Saskia Koning voor als penningmeester en Charlotte van Bree als secretaris. Ook kondigen wij alvast een ALV aan op dinsdag 25 januari 2022 om 20.30 uur. Agenda en plaats zullen wij nog bekend maken. Tijdens deze ALV zal Bernard Bierens aftreden als penningmeester en willen wij de twee nieuwe bestuursleden installeren. Jerom van Beuzekom en Dirk te Winkel hebben aangegeven na een periode van drie jaar herkiesbaar te zijn voor het bestuur. Eventuele bestuursvoordrachten vanuit de leden kunnen uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering bij het huidige bestuur worden ingediend.

De data voor de zeillessen zetten we binnenkort op deze website. Andere punten die nu al op de agenda staan voor volgend jaar: eieren met spek, veiligheid, EHBO, BBQ, Slag om ’t Hooft, donderdagavondzeilen, website en vloot. Leden die willen helpen met de organisatie hiervan, krijgen hiervoor alle ruimte en zelfs een eigen budget. Er is zeker ook ruimte voor nieuwe initiatieven! Dus meld je aan.

Tot slot: in de komende week zullen wij de lidmaatschapsgelden 2021, lesgelden en de bijdrage voor het kamp incasseren bij degenen die ons hiervoor gemachtigd hebben.

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen in goede gezondheid en een mooie start van 2022!

Met vriendelijke groet,

Bestuur WSV Muiderberg

Voorzitter                    Dirk te Winkel

Penningmeester           Bernard Bierens

Zeilinstructie                Jerom van Beuzekom

Materiaal                     Marijn van Dijk