Watersportseizoen 2019

Watersportseizoen 2019

Na een fantastische zomer met een record aantal aan deelnemers en een matige winter is de tijd aangebroken om de vereniging weer uit zijn winterslaap te halen. 

Binnenkort is het weer tijd om de voorbereidingen op het nieuwe watersportseizoen op te pakken.

Het is jullie vast niet ontgaan dat het bestuur van de vereniging de afgelopen jaren is geslonken en nieuwe aanwas hoogst noodzakelijk is. Afgelopen jaren heeft  het bestuur gelobbyd voor nieuwe bestuursleden echter met weinig succes.

Veel van onze leden zijn gelukkig vaak bereid om de handjes uit de mouwen te steken en hand en span diensten te verrichten. Omdat de vereniging uit louter vrijwilligers bestaat is dit ook het enige bestaansrecht van deze verening. Door de inzet van al deze vrijwilligers is het succes van de zeillessen op de zondagen enorm geworden. Afgelopen jaar hadden wij een record van 140 deelnemers aan de zeillessen.

Het huidige bestuur wordt momenteel gevormd door Joris Brugman, Michiel Vetter en Menno Hollander. Wij zijn 11 jaar geleden vol passie in dit project gestapt en hebben de vereniging gevormd tot waar wij nu staan. 

Na al deze prachtige jaren, waarbij onze kinderen zelf het nemen van zeillessen (bijna) zijn ontgroeid, is het dit jaar echt de beurt aan een nieuwe generatie.  

Helaas zien wij onszelf niet meer de invulling geven aan datgene waar de vereniging om vraagt, wat verder gaat dan het verrichten van hand en span diensten op de zondagen zelf.

Concreet zijn wij op zoek naar kartrekkers die de taken van voorzitter, secretaris, penningmeester, vlootbeheerder/materiaal/accommodatie beheer oppakken.

De nood is hoog en hopelijk zijn er voldoende enthousiastelingen om ons heen die de handschoen willen oppakken. Het is een geweldige club en het is leuk werk dat veel voldoening geeft.   

Bij onvoldoende animo zullen wij helaas moeten besluiten om de vloot in de winterstalling te houden en de lessen dit jaar voorbij te laten gaan.  

Geef je dus op en laat het ons snel weten zodat wij over twee weken met deze groep enthousiastelingen op het strand in een vergadering de taken kunnen verdelen.

Graag ontvangen wij jullie reacties voor vrijdag 19 April 2019 waarmee wij vervolgens de vervolg stappen kunnen nemen.

Tot snel

Het bestuur,

Michiel Vetter, Joris Brugman en Menno Hollander