Categorie: Activiteiten

Seizoen 2020 en COVID-19

Het coronavirus COVID-19 heeft helaas ook invloed op de activiteiten van Watersportvereniging Muiderberg. In de aanloop naar het nieuwe watersportseizoen heeft het bestuur al diverse malen samen gezeten om ook dit jaar weer mooie activiteiten te organiseren voor onze leden. Recent hebben we zelfs online vergaderingen gehad om alles in ….

Zeilkamp 2019 uitgesteld

De weersvoorspellingen voor het komende weekend zijn helaas niet erg gunstig. Na ampel beraad en in goed overleg, hebben wij daarom besloten het zeilkamp tot nader order uit te stellen. We zullen alles in het werk stellen om in augustus of september alsnog een leuk en spectaculair WSV-Muiderberg-zeilkamp te laten ….

Zeilkamp 2019

Ook dit jaar regelt de WSV Muiderberg weer een zeilkamp! Het zeilkamp begint zaterdag 6 juli om 17 uur en eindigt zondag 7 juli om 17 uur. Een relatief korte voorbereidingstijd én een gemeente-evenement op het strand van Muiderberg zaterdagmiddag 6 juli a.s. maakt dat de opzet van het zeilkamp ….

Automatische Incasso lesgelden 2018

Beste Leden, Middels deze vooraankondiging willen wij alle deelnemers aan de zeillessen die hun lesgelden en lidmaatschapsgeld betalen via automatische incasso ervan op de hoogte stellen dat de incasso van de lesgelden en de contributie (indien nog niet betaald) voor het watersportseizoen 2018 komende week zal plaats vinden. Wij verzoeken ….

Laatste nieuws Zeilkamp 2018

Het is bijna zover! De laatste inschrijvingen zullen nog zoveel mogelijk gehonoreerd worden tot en met 2 juli. Maandag dus. Zaterdag om 11.00 wordt er verzameld op ons vaste Zeilverenigingspunt bij de haven. Kinderen graag ingesmeerd! Tenten en bagage kunnen naar de vaste kampplaats bij het strandje helemaal links voorbij ….

Indeling zeillessen 2018 is bekend

Beste Leden, Hierbij presenteren wij u de indeling van de zondag zeillessen 2018. Deze indeling is met zorg samengesteld echter zullen er mogelijk inschrijvingen gemist of leden niet juist zijn ingedeeld. Wij verzoeken u om deze indeling te controleren met uw opgave.Tevens bijgevoegd het eerder toegezonden schrijven (opening inschrijving zeillessen ….

Attentie! Attentie!!

Beste Leden, Op het jaarprogramma staat voor komende zondag de openingswedstrijd en ALV gepland. Aanstaande zondag wordt het 25 gaden en ligt iedereen op het strand Helaas moeten wij kenbaar maken dat gezien de minimale hoeveelheid aanmeldingen deze openingswedstrijd komt te vervallen. Wij zullen kijken of er op een ander ….

De inschrijving voor de zeillessen voor 2018 is geopend!!

Beste Leden, Onlangs hebben wij u het nieuwe watersportprogramma 2018 aangeboden ! In de bijlage is het hele programma nogmaals bijgevoegd. Ook dit jaar geven wij buiten de traditionele wedstrijden, het donderdagavondzeilen de hele zomer weer zeillessen aan jong en oud. Zoals bekend zijn wij de afgelopen jaren wel wat ….

Aan alle vrijwilligers, walcommissie, hulp instructeurs en instructeurs

Hoi vrijwilligers, walcommissie, hulp instructeurs, instructeurs, Het is al een aantal dagen prachtig weer, de haven wordt weer gevuld met bootjes en het programma zeillessen 2018 is verspreidt onder onze leden. Binnenkort zal het eerste evenement van start gaan gevolgd door een hoeveelheid dagen dat er zeilles gegeven moet gaan ….

Vooraankondiging automatische incasso Watersportseizoen 2018

Beste Leden, Middels deze vooraankondiging willen wij alle leden die hun lidmaatschapsgeld betalen via automatische incasso ervan op de hoogte stellen dat de incasso van de contributie voor het watersportseizoen 2018 over twee weken (week 17-18) zal plaats vinden. Wij verzoeken iedereen ervoor zorg te dragen dat deze incasso op ….