De vereniging

De vereniging

Watersportvereniging Muiderberg bestaat uit bijna 400 leden die een gezamenlijke passie hebben voor de watersport. Hieronder zijn tientallen leden die zich actief inzetten voor de vereniging, jeugdleden die zeilles krijgen en Muiderbergers die de watersport in het dorp een warm hart toedragen.

De Watersportvereniging biedt jaarlijks een gevarieerd programma aan haar leden aan. Het programma bestaat altijd uit de onderdelen jeugdzeilen en zeilen voor volwassenen, zondagen waarin gebruik gemaakt kan worden van diverse zeilboten en wedstrijdzeilen. Tijdens al deze bijeenkomsten is tevens ruimte gereserveerd voor de sociale aspecten van het zeilen.

De Watersportvereniging streeft ernaar om haar leden op een veilige manier te laten kennismaken met de zeilsport. Behalve de kennismaking bestaat er tevens de ruimte om technisch goed te leren zeilen en deze techniek te gebruiken met de wedstrijden. Sporadisch wordt buiten de zeilsport ook aandacht besteed aan andere onderdelen van de watersport, zoals surfen en suppen.

De Watersportvereniging wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. Het bestuur bestaat uit een vijftal leden die de jaarprogramma’s voorbereiden en gedurende het jaar uitvoeren. Alle leden kunnen hun sturing aan het programma geven tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens die vergadering wordt het komende jaar besproken en het afgelopen jaar geëvalueerd. De Kascommissie adviseert de leden met de vaststelling van de jaarrekening.

Geschiedenis

De watersportvereniging Muiderberg bestaat sinds 1974. Gedurende haar bestaan heeft de vereniging zich gericht op het bevorderen van de zeilsport. Dit gebeurt door middel van jeugdzeilen, wedstrijden, instructies en sociale bijeenkomsten. Deze uitgangspunten zijn nog steeds van toepassing.

Vanuit het verleden bestaat er een sterke verbondheid met het Watersportcentrum in Muiderberg. Veel leden hebben een eigen boot in het pittoreske jachthaventje liggen. Het merendeel van de activiteiten van de Watersportvereniging vinden plaats in de directe omgeving van de jachthaven. De havenmeester is het enige erelid dat de Watersportvereniging kent.

Al vele jaren wordt tijdens de wedstrijd ‘het slag om het hooft’ gestreden om de felbegeerde bokaal. De winnaar mag zichzelf vereeuwigen door zijn naam in de beker te graveren. De slag om het Hooft bestaat uit een rondje om het eiland met de naam ‘t Hooft. Dit eiland ligt voor Muiderberg. Menig ambitieus wedstrijdzeiler heeft hier successen mogen vieren.

Gedurende haar bestaan wordt er veel aandacht besteed aan het kennismaken van de jeugd met de waterport. Gezien de ligging van Muiderberg aan het water, is dit de belangrijkste pijler van de Watersportvereniging.