Algemene Ledenvergadering

Datum/Tijd
Date(s) - za 25/05/2019
13:30 - 15:00

Locatie
Het Rechthuis

Categorieën


Agenda ALV
1. Opening
2. Terugblik 2018
3. Jaarrekening 2018
4. Wisseling bestuur
5. Programma 2019
6. Commissies en vrijwilligers
7. Rondvraag en sluiting

De huidige bestuursleden hebben aangegeven de formele taken te willen neerleggen. Het bestuur heeft zich daarom gebogen over de opvolging en draagt nieuwe kandidaatsbestuursleden voor.