Lidmaatschap

De Watersportvereniging Muiderberg kent twee vormen voor lidmaatschap: als gezin of als persoon. Praktisch gezien kun je lid worden door het onderstaande aanmeldformulier te in te vullen en te verzenden. Lid worden kan alleen indien je voor een automatische incasso kiest. Lid blijf je tot dat het lidmaatschap wordt opgezegd. Opzeggen kan via het contactformulier.

Het lidmaatschap geeft het recht mee te doen aan allerlei activiteiten. Sommige zijn inbegrepen in de de lidmaatschapskosten, voor andere wordt een kleine bijdrage gevraagd. In het jaarprogramma staat dit omschreven. Om mee te mogen doen aan het jeugdzeilen zijn minimaal zwemdiploma’s A en B verplicht.

Met het aanvinken van “Automatische incasso” verleen ik hierbij tot wederopzegging machtiging aan WSV Muiderberg om contributie af te schrijven van mijn bankrekening. Het bedrag zal 1 x per jaar in mei of juni worden afgeschreven.

Het is mij bekend dat ik een verzoek kan indienen bij mijn bank tot terugboeking van dit afgeschreven bedrag. Dit verzoek kan tot 30 kalenderdagen na datum van afschrijving worden ingediend. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door het verzenden van een e-mail met daarin een opzegging naar info@wsvmuiderberg.nl.